Rank

 

Team

Wins

Loses

1

6

1

2

5

2

3

5

2

4

5

2

5

3

4

6

3

4

7

1

6

8

0

7

Phạm “Minas” Minh Phước

Saigon Jokers

8.28

Juckkirsts “Lloyd” Kongubon

Bangkok Titans

7.23

Phạm “Jinky” Trường Giang

ASUS ImbaFate

4.64

Trần “Optimus” Văn Cường

Boba Marines

4.48

Mai “Lovida” Việt Long

Saigon Fantastic Five

2.96

Chung “JaeYoong” Seong Yoong

Kuala Lumpur Hunters

2.94

Lê “Sofm” Quang Duy

GIGABYTE Full Louis

2.92

Nguyễn "Henry" Thành Phúc

ZOTAC United

2.81

Phạm “Minas” Minh Phước

Saigon Jokers

439

Juckkirsts “Lloyd” Kongubon

Bangkok Titans

427

Trần “Optimus” Văn Cường

Boba Marines

420

Chung “JaeYoong” Seong Yoong

Kuala Lumpur Hunters

401

Phạm “Jinky” Trường Giang

ASUS ImbaFate

394

Nguyễn "Henry" Thành Phúc

ZOTAC United

384

Mai “Lovida” Việt Long

Saigon Fantastic Five

381

Lê “Sofm” Quang Duy

GIGABYTE Full Louis

374